Bulut Barajı ve HES(82,39 MWm/75,80 MWe), Kırma-Yıkama-Eleme Tesisi, Beton Santralı ve Malzeme Ocakları Projesi
09 Kasım 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                        DUYURU

 

 

      İlimiz, Hamur ve Tutak İlçelerinde Ağrı Enerji Üretimi A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Bulut Barajı ve HES(82,39 MWm/75,80 MWe), Kırma-Yıkama-Eleme Tesisi, Beton Santralı ve Malzeme Ocakları Projesi” ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca  17.07.2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği’nin 12. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve değerlendirilmiş olup, değerlendirme komisyonunca Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Nihai edilmiştir. 

 

    Bu itibarla “Bulut Barajı ve HES(82,39 MWm/75,80 MWe), Kırma-Yıkama-Eleme Tesisi, Beton Santralı ve Malzeme Ocakları Projesi” ile ilgili olarak komisyonca nihai edilen ÇED Raporu 09.11.2012 ve 22.11.2012  tarihleri arasında 10 iş günü süresince İl Müdürlüğümüzde halkın görüş ve önerilerini almak üzere görüşe açılmıştır. Konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulunmak isteyenlerin İl Müdürlüğümüze veya  doğrudan Bakanlığımıza başvurabileceği ilanen duyurulur.