Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Anne-Babamız yok, evli değiliz bekr kardeşler birlikte yaşıyoruz hak sahibi olabilir miyiz?
Evet! Anne babasız bekâr kardeşler birlikte ve eşit hisselerle hak sahibi olabilirler.
Köyde oturuyorum ancak çocuğumun okulu nedeniyle ikametghım il veya ilçede olduğundan nasıl hak sahibi olabilirim?
Hak sahibi olmanın koşullarından birisi de en az bir yıldan beri kendisi veya aile fertleri köyde yerleşik olarak yaşıyor olmasıdır. Bu durum Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Belgesi ile tespit edilmektedir. İkametgâhı başka yerde ise ya ikametini köye alıp bir yıl sonra hak sahibi koşullarını yerine getirip rezerv arsalardan satın alabilir veya da kendisi il-ilçede olmasına rağmen eşi köyde ikamet ediyorsa eşi hak sahibi olabilir.
Arsa aldıktan sonra konut kredisi kullanmak zorunda mıyım?
Konut kredisi kullanmak zorunluluğu yoktur.
Evde beraber yaşadığım evli çocuklarım var, onlar da ayrı hak sahibi olabilirler mi?
Evet! Köyde ikamet ediyorlar ve hak sahibi olma koşullarını yerine getiriyor iseler aynı evde otursalar dahi hak sahibi olabilirler.
Köyde bir evim var ve yapılan köy nakli veya toplulaştırması çalışmasından yararlanarak hak sahibi olmak istiyorum. Eski yerleşim yerindeki bana ait evimi yıkmak zorunda mıyım?
Evet! Eski yerleşim yerindeki konutun boşaltılıp yıkılacağının taahhüt edilmesi zorunludur.
KEYY yönteminde geri ödeme şartları nelerdir? Seçilen projenin maliyeti, verilen kredi miktarından fazlaysa ne yapılmaktadır?
Kullandırılan konut kredisi yıllık yüzde iki faizli olup, son kredi diliminin ödenmesini takip eden yirmidördüncü ayın sonuna kadar ilk taksiti ödenmek üzere on yılda ve on eşit taksit hâlinde, kredi anaparası ve faizi ile birlikte tahsil olunmaktadır. Krediler kendi evini yapana yardım (KEYY) olarak verilmekte olduğundan kredi miktarı ile konut maliyet bedeli arasındaki fark hak sahibi aile tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası ile Bakanlığımız arasında yapılan protokol gereği işlemlerden alınan % 2,5 komisyon hak sahiplerince karşılanmaktadır.
Kredi kullanmak istiyorum. Bana proje verebilir misiniz?
Evet! 5543 sayılı İskân Kanununun 16. maddesi kapsamında hak sahibi iseniz, arsa satışları yapıldıktan sonra İl Müdürlüğü yetkilileri ile toplantı düzenleyip, Bakanlığımız tarafından üretilen Tip Projelerden herhangi birini seçebilirsiniz. Seçilen projenin adaptasyonu ile ilgili teknik destek, İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hak sahiplerine sunulacaktır. Ayrıca özel proje seçilmesi halinde, İl Müdürlüğünün onayladığı projeler de kullanılabilecektir.
Yerleşim yerlerinde hangi projeler kullanılabilir?
2011 yılında Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüzce üretilmiş ve üretilebilecek olan iskân konutlarına ait yeni Tip Projeler (İK01 - ... - İK16), Ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin onayladığı, yönetmeliklere uygun özel projeler kullanılabilecektir. Özel projelerde, yöresel mimari özellik taşıyan projelerin seçilmesi teşvik edilmelidir. Ancak; Daha önceki yıllarda kredi kullanılmış devam eden işlerde ve aynı yerleşim yerinin devamı niteliğindeki (I. Kısım, II. Kısım. vb.) işlerde önceden seçilmiş projeler kullanılabilecektir.