Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
2012/03 MÇK Kararları

KARAR TARİHİ : 04.04.2012

KARAR NO : 2012/03

MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI

                İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 04.04.2012 tarihinde saat 14:00 de Ağrı Vali Yardımcısı Mahmuthan ARSLAN Başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanmış ve gündemdeki konuları görüşerek aşağıda belirtilen kararları alınmıştır.

                Madde-1

                İlimizde son günlerde gürültü konusunda şikayetlerin oluşması nedeni ile baz tedbirlerin alınmasına ihtiyaç hasıl olmuştur.

1)      Eğlence yerlerinin ve gürültüye hassas alanlara (mesken, okul, hastane gibi) iletilen çevresel gürültünün İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce / Belediyelerce/2918 sayılı Karayolları Trafik kanununa göre belirlenen denetleme görevlilerince denetlenmesi,

2)      Gerektiğinde, “Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu”nun hazırlatılması,

3)      Yapılacak ölçümlerle ve/veya hesaplamalarla eğlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü seviyesinin tespit edilmesi,

4)      Sınır değerlerin sağlanmaması halinde; mevzuatın uygulanmasından sorumlu kurum veya kuruluşça, gürültü rahatsızlığının önlenmesi ve sınır değerlerin sağlanması için; ses kaynaklarının konumlarının değiştirilmesi; kapı ve pencerelerin tamamen kapalı tutulması; kapı, pencere, duvarlar gibi pencerelerde yalıtım tedbirlerinin aldırılması,

5)      Birden fazla eğlence yerinin bulunduğu alanlarda, gerekli görülmesi halinde çevresel gürültü seviyesinin kontrol altına alınması amacıyla gürültü seviyesinin sürekli ölçülmesine yönelik sistem kurulması veya kurdurulması,

6)      Eğlence yerlerinin oluşturduğu çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikayetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak gerektiğinde bu Mahalli Çevre Kurul Kararı doğrultusunda çalışma saati sınırlamasına, kaynakların belirlenen başka alanlara taşınmasına,

7)      Belediye Başkanlarınca yapı kullanım izni verilmeden önce ses izolasyon projelerinin uygulanmasına,

8)      Belediyelerce ruhsatlandırma işlemleri yapılırken özellikle hassas alanlarda tüm bu hususlara riaet etmek suretiyle yapı kullanım izni verilmesine,

Madde-2

Ağrı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilimizde bulunan okullara dikiminin yapılması için gerekli fidanların sağlanması,

Madde-3

İl Taşkın Koordinasyon Kurulunca yapılan değerlendirme toplantısında dile getirilen hususların Belediye Başkanlıklarınca ve DSİ Şube Müdürlüğünce takibinin sağlanması,

Gerektiğine

Oy birliği ile karar verildi.

Mahmuthan ARSLAN

Vali a.

Vali Yardımcısı

BAŞKAN

 

Hasan ARSLAN

Jan.Kd.Üçvş.Cem KILIÇ

Emniyet AmiriAhmet ER

Ufuk Nurullah BİLGİN

Belediye Başkanı

İl Jandarma Komutanlığı

İl Emniyet Müdürlüğü

Çevre ve Şehir. İl Müd.

Üye

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

A.OsmanKARAKÖSE

Bilal YILMAZ

A.Celal KABA

İsmet KOLOMUÇ

Defterdar

İl Milli Eğitim Müdürü

Orman ve Su İşleri 4. Şube Müd.V.

Sağlık İl Müdürü

Üye

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

Yılmaz ZEREN

Mehmet YÜCE

Cesim AKAGÜNDÜZ

E.Muhsin BULUT

İl Tarım Müdürü

SGK İl Müdürü

San. ve Tic. İl Müdürü

Mülga İl Kültür ve Turz. Müdürü

Üye

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

İzzettin  DOĞAN

Celalettin DEMİR

Mehmet ERAT

Yavuz AYDEMİR

İl Telekom Müdürü

DSİ 85. Şube.Müdürü

San.veTic.Odası Baş.

Ziraat Odası Başkanı

Üye

Üye

Üye

Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

Aras Elekt.Dağ.A.Ş. İl Müdürü

 

 

 

Üye