Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
2012/06 MÇK Kararları

KARAR TARİHİ : 10.08.2012                       

KARAR NO :2012/06

 

MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 10.08.2012 tarihinde saat 14:00 da Ağrı Vali Yardımcısı Murat GÜVEN başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanmış ve gündemdeki konuları görüşerek aşağıdaki belirtilen kararları almıştır.

 

            Madde-1

 

            İlimiz mevcut kurulmuş ve kurulması planlanan canlı tavuk satış yerlerinin çevreye ve insan sağlığına önemli çevre sorunu oluşturmakta olup, söz konusu kurulan ve kurulması planlanan canlı tavuk satış yerlerinin oluşturdukları çevre sorunlarına karşı alınacak tedbirler ile ilgili olarak;

 

-          Kurulduğu dönemde yerleşim birimlerinden uzak mesafelerde yer alan birçok canlı tavuk satış yerlerinin şehirleşmeyle birlikte artık yerleşim birimlerinin içerisinde veya yerleşim birimlerine çok yakın bir konuma gelmiştir.Bu canlı tavuk satış yerlerinin kullanıldıkları teknoloji bakımından günümüz standartlarından çok gerisinde olup, kötü koku ve haşere gibi önemli çevre sorunlarına sebep olmaktadır.

 

-          Kurulması planlanan canlı tavuk satış yerleri ve tavuk çiftliklerinin ilimiz özellikleri göz önüne alınarak( iklim, topoğrafik yapı hakim rüzgar yönü, nüfus yoğunluğu, tarımsal üretim ) yerleşim yerlerinden uzak, mücavir alan dışında ve tarım alanlarını, yapılaşma bakımından ve bütünlüğün sağlanması açısından koruyacak şekilde kurulmasına,

 

-           Mevcut canlı tavuk satış yerleri ve planlanan veya kurulması düşünülen tavuk çiftliklerinin münferiden ve müşterek olarak ortak bir gübre işleme tesisi kurulması hususunda teşvik edilerek çevreye vermiş oldukları zararların önüne geçilmesine,

 

Oy birliği ile karar verildi.