Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
2012/09 MÇK Kararları

KARAR TARİHİ : 24.12.2012

KARAR NO : 2012/09

 

MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI

            İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 24.12.2012 tarihinde saat 14:00 de Ağrı Vali Yardımcısı Ercan ATEŞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımı ile toplanmış ve gündemdeki konuları görüşerek aşağıda belirtilen kararları almıştır.

            Madde 1 –

İlimizde faaliyet gösteren sağlık kurum/kuruluşlarından (Tüm sağlık ocakları, Devlet-Askeri-Özel Hastaneler) kaynaklanan tıbbi atıkların 05.11.2010 tarih ve 18729 sayılı (2010/17) “Tıbbi Atıkların Bertarafı” konulu Genelge kapsamında ilimizde oluşan tıbbi atıkların ilgili Belediyeler tarafından Van İlinde bulunan “Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi” ne gönderilmesine,

İlimizde faaliyet gösteren sağlık kurum/kuruluşlarından (Tüm sağlık ocakları, Devlet-Askeri-Özel Hastaneler) kaynaklanan 2013 yılı tıbbi atık bertaraf ücretinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda;

İlimizde faaliyet gösteren sağlık kurum/kuruluşlarından (Tüm sağlık ocakları, Devlet-Askeri-Özel Hastaneler) kaynaklanan 2013 yılı tıbbi atık bertaraf ücretinin birim fiyatı olarak (Bir) kg tıbbi atık bertaraf ücretinin 1.70 +KDV olarak belirlenmesine ve buna göre tıbbi atık miktarı ile birim fiyatının çarpılması ile ücretlendirilmesine;

A – Tahakkuk eden ücretlerin her ayın sonunda takip eden 30 gün içerisinde ödenmesine,

B – Yukarıda belirlenen ücretin ve tüm Resmi, Özel ve Askeri sağlık kurum ve kuruluşların 2013 kasım sonuna kadar Belediyelerle sözleşme yapmalarına ve sözleşme yapmayan kurum/kuruluşların sözleşme yapmış kabul edilmelerine ve aynı zamanda hizmetin görülmesi ile birlikte ücretin tahakkuk ettirilmesine,

C – Tıbbi atık üreticileri ile bu atıkları bertaraf ile yükümlü olan Belediyeler hakkında Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğindeki yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi gereği yasal işlem yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

                      Ercan ATEŞ

            Vali a.

      Vali Yardımcısı

           BAŞKAN

 

 

 

 

 

Hasan ARSLAN       Jan.İkm.Kd.Ütğm. Ertan GÖRMEZ             Şevket GÖZ                 Ufuk Nurullah BİLGİN     

Belediye Başkanı             İl Jandarma Komutanlığı          İl Emniyet Güv.Şub.Müd.     Çevre ve Şehircilik İl Müd.                 

         Üye                                     Üye                                                   Üye                                         Üye

   

  

 

A.Osman KARAKÖSE      İshak HASANOĞLU                      A.Celal KABA                Seyfettin YEŞİLBOYA                         

       Defterdar                    İl Milli Eğitim Müdürü            Orman ve Su İşleri Şb.Müd.          Sağlık İl Müdürü   

            Üye                                   Üye                                               Üye                                         Üye                                                                                                                          

 

 

 

Murat DEMİRKIRAN             Mahmut ALTAY               Mehmet Selim ULUTAŞ                    E.Muhsin BULUT

  İl Tarım Müdürü                      SGK İl Müdürü            Bilim San. ve Tek. İl Müdürü            İl Kültür ve Turizm Müd.

          Üye                                          Üye                                         Üye                                                Üye

 

 

 

       İlyas KURT                          Hakan ÖZGÜR              E.Yücel HATUNOĞLU             Mehmet ERAT                                                                     

Aras Elekt.Dağ.A.Ş. İl Müd.    İl Telekom Müdürü             DSİ 85. Şube.Müd.              San.ve Tic.Odası Baş. 

             Üye                                           Üye                                          Üye                                        Üye

 

 

 

     Yavuz AYDEMİR

  Ziraat Odası Başkanı        

             Üye