Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ağrı Valiliği
Ağrı Valiliği
Müdürlüğümüzü Tanıyalım

 

     Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

     İl Müdürlüğümüz faaliyetleri Fırat Mah. Yaşar Kemal Cad. üzerindeki yeni hizmet binasında yürütülmektedir.

     Kamuya ait her türlü bina ,tesis ve konut yapımında plan, proje ve  yapım işleri hizmetlerinin yürütülmesinde hemen akla gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz Çevre ve Şehircilik Bakanlığının taşra teşkilatı olup,İllerde Valiliğe bağlı olarak görev yapan bir kuruluştur.

     İl Müdürlüğümüz iş yönünden bağlı bulunduğu Genel Müdürlükle koordineli olarak, genel bütçeye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin,kamu konutlarının ,her türlü yapı ve konutların ;İl Özel İdareleri bina ve tesislerinin,talep halinde her türlü kamu yararına yaptırılacak bina ve tesis inşaatlarının plan, proje ve  yapım işlerini yasa,kanun ve yönetmelikler  çerçevesinde fen ve sanat kurallarına göre yürütmektedir.Müdürlüğümüz bünyesinde inşaatların yapımı esnasında teknik konuların daha detaylı incelenmesi için,laboratuar hizmetleri verilmektedir.Müdürlüğümüz de Kamu kurum ve kuruluşlarına ait plan,proje,onarım işleri keşif,ihale ve yapım işlerinin takibi,  ve vilayet adına yapılan denetimler gibi çok yönlü hizmetler verilmektedir.